top of page
Abstract Sphere

Gelecek İçin Araştır

Fikir, tasarım ve lansman sonrası aşamaların tüm aşamalarında araştırma çalışmalarımızı çok yönlü ve bilimsel bir yaklaşımla sürdürüyoruz. Kullanıcı odaklı, erişilebilir, kullanışlı ve başarılı dijital ortamlar sağlamaya yönelik araştırma çalışmalarımız kapsamında, ihtiyaçların tam olarak tanımlanmasına, bu ihtiyaçlara uygun araştırma yöntemlerinin belirlenmesine ve literatüre dayalı çözümler üretilmesine yönelik hizmetler sunuyoruz. Proje yolculuklarının tamamı veya bir kısmı boyunca UXtoknow ekibinin rehberliğine ihtiyaç duyanlar ve ürünlerini geliştirmek için çalışkan ve deneyimli bir ekiple işbirliği yapmak isteyenler, UXtoknow'un araştırma hizmetlerinden yararlanabilirler.

Kullanılabilirlik testlerinden bilgi mimarisi araştırmalarına ve etnografik yöntemlerden nöro/biyometrik yaklaşımlara kadar, fikir aşamasından lansman sonrasına uzanan kullanıcı deneyiminin kapsamlı ölçümünü için bağımsız araştırma hizmetleri sunuyoruz.

Keşfet

Potansiyel kullanıcıların belirlenmesi, kullanıcı ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve rakiplerin tanınmasının gerekli olduğu süreci tanımlar. Dijital ürünleriniz henüz hayata geçirilmediyse veya mevcut ürününüze yeni özellikler eklemeyi hedefliyorsanız aşağıda sıraladığımız araştırma yöntemleri size uygun olabilir.

Kullanıcı Görüşmesi

Bire bir görüşmelerle kullanıcılarınızın zihninin derinliklerine dalın. Ürün tasarımı kararlarını belirlemek için onların ihtiyaçlarına, motivasyonlarına ve sorun yaşadıkları noktalara ilişkin paha biçilmez niteliksel bilgiler edinin.

Rakip Analizi

UX Benchmarking (karşılaştırma) hizmetlerimizle rekabette önde olun. Rakiplerinizin güçlü yönleri, zayıf yönleri ve ürün/hizmetlerinizin farklılaşma fırsatlarını belirlemek için rakiplerinizin dijital deneyimlerini analiz ediyoruz.

Netnografi

Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği, sosyal etkileşimleri ve kültürel eğilimleri analiz ederek, çevrimiçi davranışların ve duyguların karmaşıklığını çözüyoruz ve stratejik karar alma konusunda bilgi sağlayan paha biçilmez içgörüler sağlıyoruz.

Kullanıcı Yolculuğu Haritası

Kullanıcılarınızın ürününüz veya hizmetinizle olan etkileşimlerini ve temas noktalarını kapsamlı bir şekilde anlayın. Sorunlu noktaları ve iyileştirme fırsatlarını belirleyerek kullanıcı deneyimini baştan sona görselleştirin ve stratejinizi oluşturun.

Odak Grup

Odak grupları aracılığıyla kolektif içgörülerin gücünden yararlanın. Yapılandırılmış tartışmalar, hedef kitlenizin eğilimlerini, tercihlerini ve sorunlu noktalarını ortaya çıkarmak için farklı bakış açılarını bir araya getirir.

Anket

Özel anketler aracılığıyla kullanıcılarınızdan niceliksel veriler ve geri bildirimler toplayın. Memnuniyet anketlerinden göreve dayalı anketlere kadar anketlerimiz kullanıcı tercihlerini daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olur.

Paydaş Görüşmesi

Paydaş görüşmeleri açık iletişimi teşvik eder, ilişkiler kurar ve tüm taraflar arasında uyum sağlar. Proje ekipleri, karar alma sürecini etkileyen ve proje başarısını artıran kritik içgörüleri ortaya çıkarmak için bir araya gelerek yapılandınılmış bir tartışma yürütür.

Katılımcı Atölye

Paydaşların proje hedeflerini tanımlamak, zorlukları belirlemek ve çözümlere dair beyin fırtınası yapmak için yakın işbirliği içinde olduğu, yenilikçi içgörülere ve eyleme dönüştürülebilir sonuçlara yol açan kolaylaştırılmış, etkileşimli oturumlara katılın.

Günlük Çalışması

Günlük çalışmaları aracılığıyla zamana bağlı kullanıcı davranışları ve deneyimlerine ilişkin derinlemesine bilgiler edinin. Katılımcılar bir ürün veya hizmetle ilgili etkileşimlerini, düşüncelerini ve duygularını kaydederek zengin niteliksel veriler sağlar.

Persona Yaratımı

Araştırma ve kullanıcı verilerine dayanarak ayrıntılı ve anlaşılır personalar geliştirin. Personalar temel kullanıcı özelliklerini, ihtiyaçlarını ve hedeflerini kapsayarak ekiplerin belirli kullanıcı profillerini göz önünde bulundurarak tasarım yapmasına olanak tanır.

Kullanıcı Yolculuğu

Bir kullanıcının davranışı ile bir web sitesi veya uygulama içinde izlediği yol arasındaki etkileşimi inceleyen kavramsal bir araç oluşturun. Sitenin veya uygulamanın bilgi mimarisi ile ilgilidir.

Kullanıcı Hikayesi

Kullanıcı odaklı bir bakış açısıyla ihtiyaçları ve gereksinimleri belirlemek için kullanıcı hikayeleri oluşturun. Kullanıcı hikayeleri, müşterilerin gerçekleştirmek istediği belirli görevleri veya hedefleri özetler.

Kart Gruplama

Kart gruplama çalışması aracılığıyla dijital platformunuzun sınıflandırma sistemini ve navigasyon yapısını iyileştirin. Kart gruplama hizmetlerimiz, katılımcıların içeriği kategoriler halinde düzenlemesini sağlayarak, kullanıcının zihinsel modelleri ve bilgi hiyerarşisine ilişkin değerli bilgiler içerir.

Ağaç Testi

Ağaç testi hizmetlerimizle dijital platformunuzun navigasyon sisteminin etkinliğini değerlendirin. Kullanıcılara basitleştirilmiş bir ağaç yapısı içinde tamamlamaları gereken görevler sunarak gezinme sorunlarını ortaya çıkarıyor ve bulunabilirliği optimize ediyoruz.

Transparent Texture

Anla

Dijital ürününüzü tasarladığınız ve nasıl çalışacağını planladığınız süreci tanımlar. Kullanıcı beklentileri oluşturulduktan sonra bu aşama, ürününüzün kapsamını, özelliklerini, işlevselliğini ve etkileşimini tanımlayacaktır. Tasarım kararları vermeye hazırsanız aşağıda sıralanan araştırma yöntemleri size uygun olabilir.

Prototip Testi

Kullanıcı testleri aracılığıyla konsept tasarımların ve prototiplerin kullanılabilirliğini doğrulayın. Prototip testi, etkileşimli ekranlar veya bir ürünün erken aşama sürümleriyle etkileşime giren kullanıcılardan geri bildirim toplayarak yinelemeli tasarım süreçlerine içgörü sağlar.

Erişilebilirlik Değerlendirmesi

Dijital ürünlerin erişilebilirlik standartlarıyla uyumlu olmasını sağlayın ve erişilebilirlik değerlendirmesi aracılığıyla farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayın. Bu değerlendirmeler, engelli kullanıcıların erişimindeki engelleri tespit ediyor ve uluslararası geçerliliği olan iyileştirici eylemler öneriyor

Kullanıcı Yolculuğu Haritalama

Kullanıcılarınızın ürününüz veya hizmetinizle olan etkileşimlerini ve temas noktalarını kapsamlı bir şekilde anlayın. Sorunlu noktaları ve iyileştirme fırsatlarını belirleyerek kullanıcı deneyimini baştan sona görselleştirin ve stratejinizi oluşturun.

UX Audit

Kullanılabilirlik sorunlarını, erişilebilirlik engellerini ve iyileştirilecek alanları belirlemek için dijital ürünlere ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapın. UX Audit, kullanıcı deneyimindeki güçlü ve zayıf yönlerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olarak daha iyi bir etkileşim için iyileştirmelere yol gösterir.

Kart Gruplama

Kart gruplama çalışmalar aracılığıyla web sitenizin sınıflandırma sistemini ve navigasyon yapısını iyileştirin. Kart gruplama hizmetlerimiz, katılımcıların içeriği kategoriler halinde düzenlemesi ile, kullanıcının zihinsel modelleri ve bilgi hiyerarşisine ilişkin değerli bilgiler içerir.

Ağaç Testi

Ağaç testi hizmetlerimizle dijital platformunuzun navigasyon sisteminin etkinliğini değerlendirin. Kullanıcılara basitleştirilmiş bir ağaç yapısı içinde tamamlamaları gereken görevler sunarak gezinme sorunlarını ortaya çıkarıyor ve bulunabilirliği optimize ediyoruz.

Oz Büyücüsü

Wizard of Oz testini kullanarak akıllı asistanların etkileşimlerini simüle edin. Sahne arkasındaki insan operatörler, kullanıcı girdilerine sohbet robotları gibi yanıt vererek, işlevselliği ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için diyalog arayüzlerinin erken test edilmesine olanak tanır.

Geliştir

Dijital ürününüzün gerçek hedef kitleyle etkileşimini ölçmeniz gereken süreci tanımlar. Kullanıcı ihtiyaçlarını belirleyip rakip analizleri yaptıktan sonra tasarım sürecinin sonuna geldiyseniz ya da halihazırda yayında olan bir ürününüz varsa ve kullanıcı deneyimini yükseltmek istiyorsanız aşağıda sıralanan yöntemler size uygun olabilir.

Kullanılabilirlik testi

Bire bir görüşmelerle kullanıcılarınızın zihninin derinliklerine dalın. Ürün tasarımı kararlarını belirlemek için onların ihtiyaçlarına, motivasyonlarına ve sıkıntılı noktalarına ilişkin paha biçilmez niteliksel bilgiler edinin.

UX Audit

Kullanılabilirlik sorunlarını, erişilebilirlik engellerini ve iyileştirilecek alanları belirlemek için dijital ürünlere ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapın. UX Audit, kullanıcı deneyimindeki güçlü ve zayıf yönlerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olarak daha iyi bir etkileşim için iyileştirmelere yol gösterir.

Çevrimiçi Veri Analizi

Çevrimiçi ortamlardaki kullanıcı davranışını, tercihlerini ve eğilimlerini analiz etmek için veri analizi tekniklerinden yararlanın. Çevrimiçi veri analizi, dijital stratejileri optimize etmek, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek ve büyümeyi artırmak için değerli bilgiler sağlar.

Chatbot Kullanılabilirlik Testi

Gerçek kullanıcılarla test yaparak akıllı asistanların kullanılabilirliğini ve etkinliğini değerlendirin. Chatbot kullanılabilirlik testi, chatbot işlevselliğini ve performansını iyileştirmek için konuşma arayüzünü, yanıt doğruluğunu, kullanıcı memnuniyetini ve genel kullanıcı deneyimini değerlendirir.

Göz Takibi

Dijital arayüzlerle etkileşimde bulunurken görsel dikkat kalıplarını ve davranışlarını anlamak için kullanıcıların göz hareketlerini yakalayın ve analiz edin. Göz izleme, arayüz tasarımının etkinliği, içerik hiyerarşisi ve kullanıcının ilgilendiği veya dikkatinin dağıldığı alanlar hakkında bilgi sağlar.

EEG

Dijital ürünlerle kullanıcı etkileşimleri sırasındaki bilişsel süreçleri ve duygusal tepkileri anlamak için beyin aktivitesini kaydedin ve analiz edin. EEG, kullanıcı etkileşimi, dikkat düzeyleri ve bilişsel iş yükü hakkında bilgi sağlayarak arayüz tasarımı ve kullanıcı deneyimi optimizasyona veri sağlar.

GSR

Kullanıcıların dijital arayüzlerle etkileşimde bulunurken fizyolojik uyarılma ve duygusal durumlarını değerlendirmek için cilt iletkenliğindeki değişiklikleri izleyin. Galvanik Cilt Tepkisi verileri, bilinçaltı reaksiyonları ve stres seviyelerini ortaya çıkararak kullanılabilirlik testini tamamlıyor

Yüz Kodlama

Kullanıcıların duygusal tepkilerini ve dijital içerik veya arayüzlerle etkileşimini ölçmek için yüz ifadelerini ölçün ve yorumlayın. Yüz kodlama, kullanıcı deneyimini etkileyen bilinçaltı tepkileri ve duyguları ortaya çıkararak kullanılabilirlik testini geliştirir.

Erişilebilirlik Değerlendirmesi

Dijital ürünlerin erişilebilirlik standartlarıyla uyumlu olmasını sağlayın ve erişilebilirlik değerlendirmesi aracılığıyla farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayın. Bu değerlendirmeler, engelli kullanıcıların erişimindeki engelleri tespit ediyor ve uluslararası geçerliliği olan iyileştirici eylemler öneriyor

Kart Gruplama

Kart gruplama çalışmalar aracılığıyla web sitenizin sınıflandırma sistemini ve navigasyon yapısını iyileştirin. Kart gruplama hizmetlerimiz, katılımcıların içeriği kategoriler halinde düzenlemesi ile, kullanıcının zihinsel modelleri ve bilgi hiyerarşisine ilişkin değerli bilgiler içerir.

Ağaç Testi

Ağaç testi hizmetlerimizle web sitenizin navigasyon sisteminin etkinliğini değerlendirin. Kullanıcılara basitleştirilmiş bir ağaç yapısı içinde tamamlamaları gereken görevler sunarak gezinme sorunlarını ortaya çıkarıyor ve bulunabilirliği optimize ediyoruz.

bottom of page