top of page
Violet Stars

Eğitim

Kapsamlı eğitim içeriklerimiz, deneyimli bir profesyonel olarak uzmanlığını artırmak isteyenlerden UX dünyasına meraklı bir araştırmacı olarak katılmak istiyenlere  deneyim seviyelerinin tümüne hitap eder. Uygulamalı atölyeler, gerçek dünya vaka çalışmaları ve kişiselleştirilmiş mentorluk aracılığıyla, araştırma becerilerinizi ortaya çıkaracak ve inovasyonu teşvik edecek dönüştürücü bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Becerilerinizi geliştirmek, etkinizi artırmak ve kullanıcı  deneyiminin geleceğini şekillendirmek için bize katılın!

Eğitim Programları

Temel Kullanıcı Deneyimi Eğitimi

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitime kimler katılmalı: Dijital ürün yöneticileri, dijital ürün geliştiriciler, UX,UI tasarımcıları, UX araştırmacıları, dijital ürün pazarlama ekipleri

Eğitim İçeriği:

1. Anahtar Kavramlar

• Kullanıcı Deneyiminin 5 temel yapıtaşı

• Teknoloji

• İş Hedefleri

• Kullanıcı

• Ekip

• Süreç

2. Teknoloji

• İnsan-bilgisayar etkileşimi (Human-Computer Interaction (HCI))

• Grafik kullanıcı arayüzü (Graphical User Interface (GUI))

• Doğal Kullanıcı arayüzü (Natural User Interface (NUI)

• Çok ekranlı dünyadan doğal kullanıcı arayüzlerine

• Tactile Interfaces, Conversational Interfaces (Chatbots, Voice

Assistants)

• Human Centered Artificial Intelligence

• Virtual / Augmented, /Mixed Reality

• Kaotik seçenek evreninde iyi deneyim nerede duruyor?

3. İş Hedefleri

• Dönüşüm optimizasyonundan sadakate ölçülebilir metrikler özelinde

kullanıcı deneyimi

• Strateji olarak Kullanıcı Deneyimi: Müşteri Deneyimi Haritalama

• Mikro-karar anında kullanıcının yanında olabilmek

• Davranışsal Ekonomiden İkna Edici Tasarım

• Kürasyondan Kişiselleştirmeye

4.  Kullanıcı

• Yeni internet ve mobil ekosistem

• Mobil merkezli olarak değişen davranışlar ve tutumlar

• Mobil merkezli olarak yeniden şekillenen fiziksel çevre

• Uzaktaki ve sokaktaki kullanıcıyı anlamak: Empati ve içgörünün

önemi

• Kendine has ihtiyaçları olan topluluklar için kapsayıcı deneyimler

sunmak: Çocuklar, yaşlılar, engelliler…

5. Ekip

• Kurumsal organizasyon içinde kullanıcı deneyimi

• Organizasyonel zorluklar

• Organazisyonel hedefler

• Bir meslek olarak kullanıcı deneyimi

• Yeni Roller ve Sorumluluklar

6. Süreç

• Süreçlerin Evrimi: Waterfall vs. Agile vs. Lean UX

• “Kullanıcı Deneyimi Merkezli yeni bir bakış”: Etkileşim Tasarımında

Süreç ve Yinelemeli İş Akışı

Arayüz Analizi Eğitimi

Eğitim Süresi: 1,5 gün

Eğitime kimler katılmalı: Dijital ürün yöneticileri, dijital ürün geliştiriciler, UX,UI tasarımcıları, UX araştırmacıları, dijital ürün pazarlama ekipleri

Eğitim İçeriği:

1. Kullanıcı Deneyimi Perspektifinde Arayüz Tasarımının Analizi: Patterns and Guidelines

• Bilgi Mimarisi

• Masaüstü ortamlarda arayüz tasarımı

• Mobil ortamlarda arayüz tasarımı

• Masaüstü ve Mobil Ortamlarda Tipografik Malzeme Kullanımı

• Masaüstü ve Mobil Ortamlarda Editoryal Düzenleme,

• Masaüstü ve Mobil Ortamlarda Multimedya İçerik (Animasyon ve Video) ve Görsel Malzeme (illüstrasyon, fotograf) Kullanımı

• Masaüstü ve Mobil Ortamlarda Görsel Tasarım Prensipleri (Renk, kompozisyon, vb.)

• Masaüstü ve Mobil Ortamlarda Form tasarımı

2. Proje değerlendirme atölyesi :

Katılımcılar gruplara bölünecek ve her gruba bir proje verilecektir. Gruplar projeleri gerçekleştirip raporlayacak ve eğitimin ikinci ayağını oluşturan yarım günlük oturumda eğitimcilere sunacaklardır. Eğitimcilerin liderliğinde katılımcılar ile birlikte sunulan projeler hakkında analitik bir tartışma yürütülecektir.

Kullanılabilirlik Testi Eğitimi

Eğitim Süresi: 2 gün

Eğitime kimler katılmalı: Dijital ürün yöneticileri, dijital ürün geliştiriciler, UX,UI tasarımcıları, UX araştırmacıları, dijital ürün pazarlama ekipleri

Eğitim İçeriği:

1. Kullanılabilirlik Test Teknikleri

• Kullanılabilirlik Testi Sürecinde Kullanılan Ölçütler

• Niteliksel Veri Toplama Ölçütleri

• Dolaşım sürecinin kaydedilmesi

• “Yüksek sesle düşünme” prosedürü içinde ses kaydı (Think-aloud / Retrospective think-aloud)

• Klavye etkinliğinin kaydedilmesi

• Ekran etkinliğinin kaydedilmesi

• Davranışsal verilerin toplanması

• Göz hareketlerinin kaydedilmesi

• Yüz ve beden hareketlerinin video ile kaydedilmesi

• Niceliksel Veri Toplama Ölçütleri

• Görev başarı oranı

• Görev tamamlama süreleri

• Görev başına düşen hata sayısı

• Görevin algılanan zorluk seviyesi

• Göreve yönelik tatmin seviyesi

2. Kullanılabilirlik Test Türleri

• Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testler

• Çalışan (ya da yayında olan) ürün testleri

• Prototip testleri

• Nöro/Biyometrik kullanılabilirlik testleri

• Çok-değişkenli testler

• A/B testleri

• Beş saniye testleri

• Çevrim-içi kullanılabilirlik testleri

• Gerilla kullanılabilirlik testleri

• Masaüstü ortam testler

• Mobil ortam testleri

3. Kullanılabilirlik testi tasarımı ve planlama

• Kapsam

• Amaç

• Örneklem

• Metodoloji ve Test Tasarımı

• Pre-test görüşme

• Test: Görev Gözlem

• Post-test Görüşme

• Test ortamı ve test ekipmanı

• Test ekibindeki rol ve sorumluluklar

• Test Takviminin oluşturulması

4. Kullanılabilirlik testi tasarımı ve planlama

• Test tasarımı

• Uygulama

• Analiz

• Ortak Değerlendirme

5. Proje değerlendirme atölyesi :

Katılımcılar gruplara bölünecek ve her gruba bir proje verilecektir. Gruplar projeleri gerçekleştirip raporlayacak ve eğitimin ikinci ayağını oluşturan yarım günlük oturumda

eğitimcilere sunacaklardır. Eğitimcilerin liderliğinde katılımcılar ile birlikte sunulan projeler hakkında analitik bir tartışma yürütülecektir.

bottom of page